Polityka Prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne „Rozporządzenie o Ochronie Danych”) –  aby zapewnić Ci pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Twoich danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Gureco Paweł Gurbała

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

 

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poniżej wskazujemy sposoby kontaktu:

- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pisemnie na adres siedziby firmy: Gureco Paweł Gurbała

                                                         Rudna Wielka 16/1

                                                         36-054 Mrowla.

 

 Polityka Prywatności - Gureco Paweł Gurbała

Niniejsza Polityka Prywatności  obowiązuje od 25 maja 2018 r.

GURECO Paweł Gurbała właściciel serwisu Gureco.pl, dokłada wszelkich starań po to, aby chroniona była prywatność osób korzystających z serwisu.

W celu realizacji zasady zgodnej z prawem, przejrzystego i rzetelnego przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument, który zwany jest Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób w jaki dbamy o Twoje prawa i Twoje dane osobowe.

1. JAKIE POJĘCIA BĘDĄ UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI ?

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, i która dokonuje zamówienia towaru w sklepie internetowym Gureco.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Gureco Paweł Gurbała; Rudna Wielka 16/1; 36-054 Mrowla; woj. podkarpackie; NIP 577-181-07-97; REGON 180309545.

Dni robocze – poszczególne dni od poniedziałku do piątku (godz. 7-16) pomijając dni ustawowo wolne od pracy. 

Konto – gromadzone są tu niezbędne dane Klienta podane podczas rejestracji i informacje o złożonym zamówieniu.

Koszyk ​– element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu produkty. Istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Produkt ​- dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.

Rejestracja – jest to jednorazowa czynność wykonana przez Klienta, polegająca na założeniu konta na stronie sklepu internetowego po przez wypełnienie niezbędnego do tego formularza udostępnionego przez sprzedawcę. 

Towar – asortyment dostępny do sprzedaży w sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Klientem, a sprzedawcą, regulowana jest przez Kodeks cywilny.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Zamówienie – oświadczenie składane przez Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do GURECO Paweł Gurbała.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez GURECO Paweł Gurbała.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez GURECO Paweł Gurbała, które nie wymagają założenia Konta.

Ty, Twój – Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

2. JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z FIRMĄ GURECO PAWEŁ GURBAŁA I KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

GURECO Paweł Gurbała jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Gureco.pl.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) za pośrednictwem naszego maila biurowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych drogą mailową
na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?

Świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, w związku z tym, przetwarzamy w różnych celach Twoje dane osobowe, w różnym zakresie oraz na różnej podstawie prawnej, która określona jest w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej czytelnej informacji, usystematyzowaliśmy te informacje odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie GURECO Paweł Gurbała

W tym celu będą przetwarzane dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do serwisu GURECO Paweł Gurbała, to znaczy adres mailowy i ustanowione przez Ciebie hasło. Dodatkowo w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta będzie potrzebne: nazwa użytkownika i nazwa wyświetlana, dane takie jak imię i nazwisko, adres, kraj, nie obowiązkowo poprosimy Cię również o nr kontaktowy.

Podstawą prawną jest konieczność do wykonania umowy o świadczenie usług wymagających założenia Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi, które nie wymagają założenia Konta

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta. W tym celu przetwarzamy dane osobowe, które dotyczą Twojej aktywności w serwisie Gureco.pl, to znaczy: dane dotyczące wybranych oraz oglądanych przez Ciebie ofert produktów lub usług, jak również dane dotyczące bieżącej sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego oraz przeglądarki, lokalizacji lub unikalnego ID.

Podstawą prawną jest konieczność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Funkcjonalności wymagające założenia Konta

Statystyka korzystania z osobnych funkcjonalności oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu Gureco.pl. W tych celach przetwarzane będą dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie Gureco.pl, np.: odwiedzane strony lub podstrony serwisu i ilość spędzanego czasu na każdej z nich, jak również dane, które dotyczą lokalizacji, Twojego adresu IP, ID urządzenia i dane dotyczące przeglądarki wraz z systemem operacyjnym.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i na poprawieniu funkcjonalności tych usług.

Dochodzenie i egzekucja roszczeń, ustalenie roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać podane przez Ciebie podczas rejestracji dane osobowe tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z oferowanych przez GURECO Paweł Gurbała usług (jeśli roszczenia wynikają ze sposobu korzystania przez Ciebie z naszych usług), odmienne dane potrzebne do uzasadnienia istnienia roszczenia, w tym wymiaru poniesionej szkody.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na dochodzeniu i egzekucji roszczeń, ustaleniu roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed organami państwowymi.

Rozpatrywanie wniosków i skarg, odpowiedzi na pytania

W tym celu możemy przetwarzać pewne dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie podczas rejestracji, poza tym dane obejmujące korzystanie z naszych usług, będące przyczyną skargi ewentualnie wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na poprawie funkcjonalności świadczonych usług drogą elektroniczną, również na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami i Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na lojalności, rzetelności oraz zaangażowaniu.

4. W JAKI SPOSÓB DOBIERZEMY USŁUGI DO TWOICH PREFERENCJI LUB POTRZEB?

Nasz serwis ma na celu jak najdokładniejsze dopasowanie oferowanych produktów oraz usług do Twoich preferencji i potrzeb.

Opinie o produkcie

Każdy Użytkownik jak i Użytkownik niezarejestrowany ma prawo do wystawiania opinii o produktach, a także do wglądu do nich. Opinię można wyrazić przez ocenę produktu (skala maksymalna - 5 gwiazdek), jak i krótki opis słowny. Rekomendowane produkty są dla Ciebie prezentowane w serwisie Gureco.pl po zalogowaniu jak i przed zalogowaniem. Dodatkowo każdy z produktów możesz dodać do ulubionych lub do porównania. 

Po oszacowaniu Twojego oraz naszego interesu, praw oraz wolności uznaliśmy, że zaprezentowanie Ci rekomendowanych produktów lub usług, nie będzie oddziaływać nadmiernie w Twoją prywatność, nie będzie również stanowić dla Ciebie przesadnej uciążliwości. W toku szacowania interesów, praw oraz wolności wzięliśmy pod uwagę następujące okoliczności:
a) rekomendowane produkty oraz usługi stanowią narzędzie zapewniające Tobie ułatwione dotarcie do pożądanych ofert naszych produktów w porównaniu z narzędziami tradycyjnymi, które oparte są na samodzielnym precyzowaniu kryteriów wyszukiwania. Użytkownicy oraz Użytkownicy niezalogowani pochwalają dostępność tego narzędzia w serwisie Gureco.pl. Pozwala nam to wywnioskować, że przetwarzanie danych osobowych  mające w tym przypadku na celu zapewnienie Ci rekomendowanych ofert produktów oraz usług jest zgodne z Twoimi rozważnymi oczekiwaniami.
b) prezentacja rekomendowanych ofert produktów i usług Firmy GURECO Paweł Gurbała w przeglądarce internetowej jest zgodna z rozważnymi oczekiwaniami Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych.

Podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na umożliwieniu Użytkownikom i Użytkownikom niezalogowanym możliwości oceny produktów i usług, a także przeglądu ocen i opinii umieszczonych przez innych Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy firmy Gureco Paweł Gurbała. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Ujawniamy je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy świadczący dla nas określone usługi np. usługi kurierskie, usługi IT, usługi prawne. Osoby te mogą mieć dostęp do danych osobowych, tylko i wyłącznie pod naszą kontrolą i kierownictwem, w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez nie usług.

Dane osobowe nie są udostępniane do celów marketingowych, dopóki Ty nie wyrazisz na to zgody.

Nasi pracownicy jak również wszystkie firmy zewnętrzne świadczące usługi dla firmy Gureco Paweł Gurbała mający dostęp do Twoich danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności i przechowywania ich zgodnie z obowiązującym prawem.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Może być też warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i świadczenia usług przez ADO.

Organy państwowe

Twoje dane osobowe udostępniamy, jeżeli zwróci się do nas o to uprawniony organ państwowy, a w szczególności Organizacyjne Jednostki Prokuratury, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policja, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. JAK DŁUGO TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZECHOWYWANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

- W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną – dane będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, okres gwarancyjny i okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów prawa, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

- Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Po usunięciu Konta użytkownika Twoje dane zostaną usunięte w taki sposób, aby nikt inny nie mógł ich odczytać, za wyjątkiem następujących danych m.in.: imię, nazwisko, adres mailowy, informacja o wyrażonych zgodach. Te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 36 miesięcy od daty usunięcia Konta użytkownika dla celów rozpatrzenia ewentualnych skarg i roszczeń powiązanych z korzystaniem z usług Firmy GURECO Paweł Gurbała.

W przypadku użytkowników niezalogowanych dane osobowe przechowywane będą przez czas, który odpowiada cyklowi zapisanych na ich urządzeniach tzw. ciasteczek czyli plików cookies. Więcej informacji dotyczących sposobu korzystania przez GURECO Paweł Gurbała z plików cookies znajdziesz w naszej Polityce cookies. 

7. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy realizowanie Twoich uprawnień wyszczególnionych poniżej.

Jako podmiot danych masz prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce w kwestiach związanych z RODO organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody

Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę, nie ma to wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które dokonało się przed jej cofnięciem.

Usunięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze pełne korzystanie z usług bądź funkcjonalności, które możemy zgodnie z prawem świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawą prawną jest artykuł 7 ustawy 3 RODO.

Prawo do bycia zapomnianym  

Masz prawo:

a) do bycia zapomnianym,
b) do wycofania zgody, w takim zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
c) do zażądania usunięcia danych, gdy Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone bądź, w których były przetwarzane,
d) do usunięcia danych, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane wbrew prawu
.

Mimo zażądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem roszczenia bądź usunięciem zgody, możemy zachować część przekazanych przez Ciebie danych osobowych w zakresie potrzebnym do celów dochodzenia, ustalenia faktów czy też obrony. Dotyczy to w głównej mierze danych osobowych, które obejmują: imię, nazwisko, adres mailowy, które to dane przechowujemy dla celów rozpatrywania sprzeciwów związanych z korzystaniem z usług Firmy GURECO Paweł Gurbała.

Podstawą prawną jest artykuł 17 RODO.

Administrator ma również obowiązek przekazać takowe żądanie pozostałym administratorom, którzy przetwarzają dane osoby korzystającej z prawa do bycia zapomnianym na zasadzie umowy powierzenia. Usunięte mają być:
- oryginały i kopie tych danych,
- wszelkie odnośniki.

W rozporządzeniu znajduje się zapis, określający, że czynność ta winna zostać wykonana tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy to jej przeprowadzenie nie będzie wiązało się z nadmiernie wysokimi kosztami. Przy ocenie możliwości wykonania należy również wziąć pod uwagę dostępną technologię.

Z prawa do bycia zapomnianym mogą skorzystać zarówno te osoby, które same zgodziły się na przetwarzanie własnych danych osobowych lub wówczas, kiedy te informacje zostały uzyskane przez administratora w wyniku prowadzonych działań (reklamowych lub promocyjnych).

Prawo do bycia zapomnianym - Jaką formę musi mieć wniosek z prośbą o usunięcie danych osobowych, czy wystarczy, że przyjdziesz i poprosisz o usunięcie swoich danych?

Do obowiązku Administratora danych w Firmie GURECO należy, zapewnić całkowitą rozliczalność adaptowanych danych osobowych, czyli mieć bardzo dokładną informację o tym, kto oraz w jakim momencie pracuje na danych osobowych. Skasowanie danych na Twój wniosek, wymaga w głównej mierze potwierdzenia Twojej tożsamości. Administrator w Firmie GURECO zobowiązany jest do udowodnienia Ci, nawet w przyszłości, dlaczego usunął Twoje dane oraz na jakiej podstawie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że po jakimś czasie przyjdziesz jeszcze do Firmy Gureco, zmienisz zdanie i poprosisz o informacje dotyczące Twojej osoby. Pomimo, że przepisy nie zakładają żadnej formy, w jakiej winien być złożony wniosek dotyczący usunięcia, zdecydowanie zalecamy jeżeli już musi być to forma oficjalna, aby była to forma, która umożliwi nam weryfikację Twojej tożsamości. Może to być:
- mail wysłany ze znanego obu stronom adresu skrzynki pocztowej,
- wniosek na piśmie (przykładowy możemy Ci udostępnić ).
Administrator danych osobowych w Firmie GURECO uświadomi Cię, jakie będą konsekwencje usunięcia danych.

Prawo do bycia zapomnianym -  Czy musimy potwierdzić usunięcie danych?

W przypadku potwierdzenia usunięcia danych nie musimy mieć nigdzie tego zarchiwizowanego, więc nie ma obowiązku potwierdzania. Administrator danych osobowych w Firmie GURECO pomimo tego będzie takie potwierdzenie za każdym razem tworzył. Wtedy będziesz miał pewność, że Twoje żądanie zostało wykonane. W przypadku przyszłych pytań z Twojej strony o Twoje dane, Administrator w Firmie GURECO będzie dzięki takiemu potwierdzeniu mógł wykazać, że dopełnił swoich obowiązków informacyjnych, a osoba której dane dotyczą, była w pełni świadoma skutków nieodwracalnego usunięcia jej danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym -  Czy można częściowo usunąć dane?

Po otrzymaniu od Ciebie wniosku o częściowe usunięcie Twoich danych osobowych, wykonujemy weryfikację tego, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz które z nich wolno usunąć. Następnie zgodnie z Twoją prośbą dane zostają usunięte, na co otrzymujesz od nas potwierdzenie. W sytuacjach wątpliwych (np. gdy usunięcie danych nie jest możliwe z ważnego powodu np. są niezbędne w dokumentacji kadrowej) kontaktujemy się z Tobą w celu ich wyjaśnienia.  

Prawo do bycia zapomnianym -  dane osobowe, a kopia zapasowa?

Możesz zażądać, aby usunąć Twoje dane, w tym te znajdujące się na kopii zapasowej (dyski zewnętrzne itp.). Jest to jednak prośba, której Opiekun danych osobowych w Firmie GURECO nie może spełnić. Usuwanie pojedynczych danych osobowych znajdujących się na kopii zapasowej jest po prostu niemożliwe. Usunięcie całej kopii również jest nie możliwe, ponieważ jest ona niezbędna do podtrzymania ciągłości działania systemu oraz zapewnienia dostępności danych osobowych. W zaistniałym przypadku ADO Firmy GURECO sprawdzi i poda Ci informację kiedy dane z kopii zapasowej zostaną bezpowrotnie usunięte.

Prawo do bycia zapomnianym - Czy po usunięciu Twoich danych osobowych należy zniszczyć wniosek o usunięciu danych, w którym także są Twoje dane?

Administrator Firmy GURECO pozostawi wniosek w wersji papierowej bądź odnotuje informację dotyczącą takowego wniosku ze względu dowodowego. Ponieważ może się okazać, że osoba, której dane dotyczą, po jakimś czasie stwierdzi, że nigdy nie zażądała usunięcia swoich danych lub będzie twierdzić, że zrobiła to bez jej wiedzy inna nieuprawniona do tego osoba. Dlatego wniosek ten może być w przyszłości niezbędny do celów dowodowych. Ze względu na fakt, że takowy wniosek zawiera Twoje dane osobowe, tworząc go ograniczymy ich ilość do minimum.

Prawo do bycia zapomnianym - Czy usunięcie danych osobowych winno być dokonywane komisyjnie?
Administrator danych osobowych w Firmie GURECO podejmie decyzję w jaki sposób usuwa dane. Nie ma obowiązku powołania komisji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli zgłosisz takie zażądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie udostępnimy Ci możliwości korzystania z określonych funkcji, z których korzystanie będzie powiązane z przetwarzaniem danych objętych zażądaniem.

Masz prawo do wystosowania żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) wtedy gdy kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych,
b) wtedy gdy przetwarzanie Twoich danych jest wbrew prawu, a zamiast cofnięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
c) wtedy gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których Firma GURECO Paweł Gurbała je zebrała bądź wykorzystywała, ale są one potrzebne Tobie, po to by ustalić roszczenia,
d) wtedy gdy uiściłeś roszczenie wobec wykorzystania Twoich danych – w tym przypadku ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy ze względu na indywidualną sytuację ochrona Twoich interesów, praw lub wolności przeważa nad interesami realizowanymi przez Gureco Paweł Gurbała, który przetwarza Twoje dane osobowe.

Podstawą prawną jest artykuł 18 RODO.

Prawo dostępu do danych

Możesz otrzymać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, natomiast jeśli ma to miejsce wtedy masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych osobowych, także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tychże danych, planowanym przez Firmę GURECO Paweł Gurbała okresie przechowywania Twoich danych czy też o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, w kontekście tych danych, o automatycznym podejmowaniu decyzji i o zabezpieczeniach stosowanych w związku z udostępnieniem tych danych poza teren Unii Europejskiej,
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawą prawną jest artykuł 15 RODO.

Prawo dotyczące sprostowania danych

Masz prawo do skorygowania lub uzupełnienia wprowadzonych przez siebie danych osobowych.

Podstawą prawną jest artykuł 16 RODO.

Prawo dotyczące przenoszenia danych

Osoba, która założyła Konto w naszym serwisie Gureco.pl ma prawo otrzymać dostarczone przez siebie dane osobowe, po to by następnie wysłać je do innego, przez siebie wybranego, Administratora danych osobowych, na przykład do innego podobnego serwisu. Masz również prawo zażądać, aby dane osobowe w powszechnie obowiązującym formacie zostały wysłane przez nas bezpośrednio odrębnemu administratorowi, o ile taka sytuacja jest technicznie możliwa do wykonania.

Twoje dane osobowe prześlemy w postaci pliku, który będzie miał format xml lub csv lub nagramy na nośnik CD, jeśli będzie to wymagane.

Podstawą prawną jest artykuł 20 RODO.

W jakim czasie jesteśmy w stanie spełnić Twoją prośbę/żądanie?

Zgłoszenie w sprawie np. udostępnienia danych, wykonujemy najszybciej jak to jest możliwe, nie później jednak niż w przeciągu jednego miesiąca po jego otrzymaniu. Jeśli jednak z uwagi na dość skomplikowany charakter żądania lub jego liczbę nie będziemy w stanie wykonać go w przeciągu jednego miesiąca, wykonamy je w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Poinformujemy Cię uprzednio o przedłużeniu terminu.

Skargi, zapytania i wnioski

Możesz zgłosić do nas skargę, zapytanie czy wniosek dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych i realizacji uprawnień, które Ci przysługują.

Jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych albo inne na mocy RODO przyznane Ci prawa zostały naruszone, masz prawo do wniesienia roszczenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego.    

Gureco Paweł Gurbała dokłada wszelkich starań, by zapewnić ochronę Twoich danych osobowych przed ich przypadkowym, umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań po to, by zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

9. PLIKI COOKIES, CZYLI TZW. CIASTECZKA 

Informacje o plikach cookies znajdziesz w naszej Polityce cookies.

10. NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI I JEJ ZMIANY

Należycie do potrzeb nasza Firma może aktualizować Politykę prywatności o dodatkowe zmiany czy uzupełnienia. O zmianach w Polityce prywatności będziemy informować w zakładce Aktualności.

Polityka prywatności Firmy GURECO Paweł Gurbała, nie ogranicza nawet w minimalnym stopniu uprawnień, które Ci przysługują zgodnie z Regulaminem czy przepisami prawa.