Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/1.3.1/POPW/DCERT

na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do certyfikacji w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) oraz certyfikacji VDS „Zintegrowanego, inteligentnego systemu przeciwpożarowego o zwiększonej niezawodności”

Zakup usługi jest planowany w ramach projektu pt. „Zarzadzanie procesami automatyzacji systemów przeciwpożarowych poprzez wdrożenie Zintegrowanego, inteligentnego systemu przeciwpożarowego o zwiększonej niezawodności”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiazania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

 

Szczegóły w załączonych dokumentach

Zapytanie Ofertowe Maszyny.pdf
Załącznik nr 3_Wzór umowy.doc
Załącznik nr 2_Oświadczenie konflit interesów.docx
Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

 

Pismo Zakończenie Postepowania.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie Ofertowe Remont Budynku.pdf
Załącznik nr 4_Przedmiar prac.pdf
Załącznik nr 3_Wzór umowy.doc
Załącznik nr 2_Oświadczenie konflit interesów.docx
Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników Remont.pdf

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapytanie ofertowe nr 1

Wzór oferty.docx

Wzór umowy.doc

Wzór oświadczenia o nieistnieniu konflitu interesów.docx

Protokół z postępowania.docx

Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.docx

Wynik postępowania ofertowego na dostawę wózka widłowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapytanie ofertowe nr 02

Wzór oferty.docx

Wzór umowy.doc

Wzór oświadczenia o nieistnieniu konflitu interesów.docx

Protokół z postępowania.docx

Wyniki postępowania dostarczenie wyposażenia warsztatowego